Vitaliteitspiramide

Vitaliteitspiramide

Als Vitaliteitscoach ga ik uit van de veerkracht die ieder mens in zich heeft tot verandering.
Vitaliteit, oftewel Levenskracht.

De Vitaliteitspiramide, of ook wel leefstijlpiramide genoemd, geeft inzicht in de zes aspecten van levenskracht. Een vitaal mens is zowel fysiek als mentaal in staat om te doen wat hij moet doen, zit lekker in zijn vel en haalt voldoening uit datgene wat hij doet.

Deze piramide laat zien uit welke fysieke, mentale, sociaal-emotionele en inspirationele componenten vitaliteit bestaat. Deze aspecten zijn met elkaar verbonden in alles wat we doen. De Vitaliteitspiramide is gebaseerd op de zogenaamde ‘Blue Zones.’ Dit zijn gebieden waar een relatief hoog percentage mensen gezond en fit de 100 haalt. Daarnaast is gebruik gemaakt van Nederlands onderzoek naar vitale ouderen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve factoren (voeding, beweging, herstel) en subjectieve factoren (positief denken, relaties en zingeving). De subjectieve factoren blijken een veel grotere invloed te hebben op de vitaliteit van de mens op lange termijn.

  • Voeding
  • Beweging
  • Herstel
  • Positief denken
  • Relaties
  • Zingeving

Hoe wordt je gezond oud?

Flitscollege van hoogleraar Jaap Seidell: