vitaliteit

Leefstijl versus Vitaliteit

Leefstijlcoaching staat volop in de belangstelling, zeker nu dit vanaf 1 januari 2019 verzekerd wordt binnen het basispakket, de zogenaamde GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie). Vaak wordt leefstijl in één adem genoemd met vitaliteit, maar wat is nu precies het verschil. En wat kan je verwachten als je door mij gecoacht wordt.

Als vitaliteitscoach wordt ik vaak aangesproken op leefstijlissues en dat is ook niet zo gek. Er is een duidelijke overlapping, maar waar de leefstijlcoach stopt, gaat de vitaliteitscoach de verdieping in. Door aandacht te besteden aan wat je werkelijk drijft, wat je dromen zijn en hoe je van binnen uit gemotiveerd kunt raken.

Patronen

Bij de vitaliteitscoach is er aandacht voor bewustwording en verdieping. Wat zijn je patronen, van waaruit handel je en hoe komt het dat je toch elke keer weer in dezelfde valkuil duikelt. Hieronder wordt verder het verschil uitgelegd tussen een leefstijlcoach en een vitaliteitscoach aan de hand van de Vitaliteitspiramide.

Vitaliteitspiramide: leefstijl- en vitaliteitcoaching

De vitaliteitspiramide bestaat uit 6 bouwstenen waarbij de onderste laag, een zinvol leven, het allerbelangrijkste is.

Vitaliteitspiramide

Al deze bouwsteentjes dragen samen bij aan een gezonde leefstijl en een vitaal leven. Zijn al deze 6 elementen van de piramide met elkaar in balans? Dan spreek je van een optimale kwaliteit van leven. Je voelt je gezond, energiek en vitaal.

Om die balans in je leven te vinden, kun je de hulp van een leefstijl- of vitaliteitscoach inschakelen. Over wat de verschillende zijn tussen beide coaches en dus ook wanneer je hun hulp inschakelt, lees je hieronder.

Wat doet een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach neem je in de arm wanneer je blijvend een gezonde leefstijl wilt ontwikkelen. Dat kan immers best lastig zijn. Want, ondanks al je inspanningen kunnen oude gewoontes er na verloop van tijd weer insluipen. Jammer natuurlijk en bovendien uitermate frustrerend. Hoe je een gezonde leefstijl realiseert die werkt én blijvend is, daarbij ondersteunt een leefstijlcoach je.

Om die gezonde leefstijl te ontwikkelen, focust een leefstijlcoach zich op de top 3 van de vitaliteitspiramide: gezond eten, voldoende bewegen en bijtijds je ontspanning en rust pakken. En afhankelijk van welke obstakels je ervaart, werkt een leefstijlcoach samen met je aan onder andere je motivatie, je valkuilen, vergroten van je wilskracht, oude gewoontes veranderen, terugval voorkomen enzovoort. Op die manier coacht een leefstijlcoach je stap voor stap bij het realiseren van een leefstijl waar je je goed bij voelt. Die bij je past en voor je werkt. Een vitaliteitscoach gaat nog een stapje verder.

Wat doet een vitaliteitscoach?

Wanneer je niet alleen aan je leefstijl wilt werken, maar ook je mentale, emotionele en maatschappelijke welzijn wilt bevorderen, dan is een vitaliteitscoach de persoon die je verder kan helpen.

Een vitaliteitscoach werkt op basis van een zogenaamd vitaliteitsplan en heeft een integrale aanpak. Daarbij wordt dus niet alleen naar de fysieke aspecten in je leven gekeken als voeding, bewegen en bijtijds herstellen. Een vitaliteitscoach besteedt eveneens aandacht aan de onderste 3 bouwstenen van de vitaliteitspiramide, namelijk: positieve gedachten, ondersteunende relaties en zinvol leven.

Met name mentale factoren als emotioneel welzijn, tevredenheid en een doel hebben in je leven bepalen of je lekker in je vel zit, vitaal bent en voluit leeft. Kortom, een vitaliteitscoach begeleidt, motiveert en enthousiasmeert je om je zowel lichamelijk vitaal te voelen als geestelijk gezond en fit. Ofwel: zorgt dat je fysiek, mentaal en emotioneel welbevinden ervaart en beter in staat bent die balans te managen. Deze subjectieve factoren blijken een veel grotere invloed te hebben op de vitaliteit van de mens op lange termijn.

Wat doe ik?

Ik richt mij als coach op de mens als geheel, holistisch. Lichaam en geest zijn één en vandaar uit coach ik op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. Zingeving speelt een belangrijke rol. Coaching dus gericht op de lange termijn, met veranderingen die blijvend zijn. Opgebouwd vanuit de kern en gericht op een vitaal leven. Met als doel:

  • Vitaal door goede voeding, voldoende beweging en herstelmomenten.
  • Je mentaal fit voelen met aandacht voor positief denken.
  • Gesteund door de mensen om je heen en in staat om ondersteunende relaties aan te gaan.
  • Uitdrukking geven aan jouw diepste wens en je bezig houden met een zinvol leven.

Wil je meer info?  Neem contact met mij op: carina@carinacoacht.nl

Bron: Vitaliteitspiramide van Albert Sonnevelt en Frans Bakker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *